Phục vụ tìm các điểm cung cấp bữa ăn/ thực phẩm miễn phí cho người yếu thế trong đại dịch COVID-19 tại TP. HCM

Tìm kiếm:
Store List 0 Store(s)
Tải ứng dụng di động Tìm Đồ Ăn tại Apple Store và Google Play


 

Chia sẻ thông tin - địa điểm phục vụ đồ ăn thực phẩm cho cộng đồng 

Quý vị biết thông tin địa điểm phục vụ đồ ăn thực phẩm cho cộng đồng và chưa có trong dữ liệu của TimDoAn, vui lòng chia sẻ thông tin. 

ủng hộ quỹ vaccine

Với thông điệp "Vì một Việt Nam khỏe mạnh", Quỹ vaccine Covid-19 là địa chỉ tập hợp sức mạnh đoàn kết của toàn dân và quyết tâm của TP.HCM trong chiến lược tiêm chủng, miễn dịch cộng đồng, chung tay góp bảo vệ sức khỏe đồng bào và bản thân mỗi người.