Phục vụ tìm các điểm cung cấp bữa ăn/ thực phẩm miễn phí cho người yếu thế trong đại dịch COVID-19 tại TP. HCM

Chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19

Để cùng chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc – Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố kêu gọi đồng bào các giới, các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức, cá nhân chia sẻ, đóng góp với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, vì sự bình an của chính chúng ta.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM

* Bằng tiền mặt: tại Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, Quận 1. 

* Bằng phương thức chuyển khoản: 
- Đơn vị thụ hưởng: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM. 
- Số tài khoản 1: 000 870 406 001 484 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SaigonBank), Chi nhánh Bình Chánh, PGD Kỳ Hòa, TP.HCM. 
- Số tài khoản 2: 3751.0.1045300.00000 tại Kho bạc Nhà nước TP.HCM.

Mọi chi tiết cần trao đổi liên hệ Bà Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng Ban Phong trào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, số điện thoại: 0912.22.52.92 hoặc Bà Phan Thanh Bích Ngọc, Chuyên viên Ban Phong trào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, số điện thoại: 0937.185.448.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 3

* Bằng tiền mặt: tại Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 3, số 299 Điện Biên Phủ Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.
* Bằng phương thức chuyển khoản: - Đơn vị thụ hưởng: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 3 - Số tài khoản : 3751.0.1075748.00000 tại Kho bạc Nhà nước Quận 3.
Mọi chi tiết cần trao đổi liên hệ Ông Nguyễn Đức Thắng, Chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 3, số điện thoại: 0972.816.175 .