Phục vụ tìm các điểm cung cấp bữa ăn/ thực phẩm miễn phí cho người yếu thế trong đại dịch COVID-19 tại TP. HCM

Chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19

TimDoAn.vn là cổng thông tin phục vụ tìm các điểm cung cấp bữa ăn/ thực phẩm miễn phí cho người yếu thế trong đại dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần Chứng số An Toàn hỗ trợ nền tảng CNTT và phối hợp thực hiện cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 3 thí điểm tại Quận 3 và sau đó nhân rộng mô hình ra khắp Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Our Team
Our Team

Hiện nay dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, gây khó khăn cho nhiều người, trước tình cảnh nhiều người cần được sự giúp đỡ về thực phẩm/đồ ăn và nhu cầu thiết yếu, Công ty Cổ phần Chứng Số An Toàn hỗ trợ nền tảng CNTT phối hợp cùng UBND Quận 6, Phòng Kinh Tế Quận 6 thành lập ra cổng thông tin phục vụ tìm các điểm cung cấp bữa ăn/ thực phẩm miễn phí; các địa điểm cung ứng lương thực; thực phẩm, hàng hóa thiết yếu...cho người dân, người yếu thế trong đại dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh.

 

TimDoAn.vn là nơi thông báo các địa điểm cung cấp bữa ăn/ thực phẩm của các cá nhân/ tổ chức hảo tâm giúp đỡ những người yếu thế vượt qua đại dịch COVID-19 tại TP. HCM

Our Team
Thực hiện & Bảo trợ

Chương trình được thực hiện và bảo trợ bởi các đơn vị sau

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Quận 3
UBND Quận 6
Phòng Kinh tế Quận 6
Công ty Cổ phần chứng số An Toàn
Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh
 
Các đơn vị/ cá nhân cung cấp các bữa ăn/ thực phẩm miễn phí